ChatGPT in het basisonderwijs

Gepubliceerd op 7 april 2024 om 08:17

Waar deze Blog over gaat 

Ik wil je laten zien waar je ChatGPT kunt vinden, wat je ermee kunt doen en ook hoe je dat handig aanpakt. Dit bespreek ik:

 • De link van de AI en wat het precies is; 
 • Uitleg over de manier waarop je werkt met ChatGPT;
 • Voorbeelden van hoe je ChatGPT in het onderwijs kunt gebruiken en een aantal daarvan heb ik al in ChatGPT ingevoerd, zodat je meteen kunt zien met wat voor antwoorden de AI komt;
 • De versie van ChatGPT die afbeeldingen maakt;
 • Een aantal voorbeelden van afbeeldingen.

 

Ik hoor de laatste tijd veel over dat ChatGPT, dus ik wilde er wel wat meer over weten. Ik hoorde verhalen over dat het schrijvers overbodig gaat maken, dus ik wilde wel even weten hoe groot die concurrentie nou feitelijk was. Terwijl ik mij erin verdiepte en een korte training volgde, besefte ik dat ik ChatGPT ook heel goed kon inzetten voor mijn werk als leerkracht. Het scheelt mij kostbare tijd. Daar ben ik natuurlijk altijd voor. 😊

Als schrijver maak ik mij totaal geen zorgen. Het is waar, ChatGPT kan op commando teksten, verhalen en gedichten uitspugen, maar voor nu mist het nog de complexiteit die je er als menselijke schrijver -ja die term gaan we vast vaker tegenkomen- er wel in kunt stoppen.

 

De link naar ChatGPT: https://chat.openai.com/auth/login 

Je kunt via deze link een gratis account aanmaken. Je kunt ook een premium, betaald account aan maken. Het heeft als voordeel dat het sneller is en je kunt er altijd bij. De gratis versie kan bezet zijn, doordat het maximaal aantal gebruikers is bereikt.  ChatGPT is een AI (Artificial Intelligence) en kwam online in 2020. Het heeft dan ook alleen informatie tot 2020 en weet dus niets van gebeurtenissen na dat moment. Het systeem werkt met ‘Tokens’: een reeks tekens die een betekenisvolle eenheid van informatie vertegenwoordigt. Dit kunnen dus woorden zijn, leestekens of een aantal woorden bij elkaar. Het breekt jouw input dus in stukjes die het begrijpt om zo tot een antwoord te komen. Het kan zo zijn, dat het antwoord op jouw vraag te lang is, om in een keer te noteren en je ziet dan dat onderaan het antwoord ineens stopt. Dat is geen probleem. Je geeft dan in de schrijfbalk aan dat het verder moet gaan bij het punt waar het gestopt is en je krijgt de rest van het antwoord.

 

Hoe je werkt met ChatGPT 

Stel geen vragen, maar geef het opdrachten. Dus i.p.v. Waar vind ik informatie over dyslexie? schrijf je: Vertel me waar ik informatie vind over dyslexie.  Het schijnt dan een beter antwoord te kunnen formuleren.

-Beter: Geef me de titels van 3 artikelen over dyslexie en geef aan waar ik die online kan vinden. (Je krijgt dan de titels en de websites.) 

-of: Geef me de titels van de 3 bestverkopende boeken over het onderwerp dyslexie in Nederland. 

Hoe meer je invoert, hoe concreter de uitkomst, maar maak je vraag niet te moeilijk. Als je vraag heel complex is, kun je die beter in stukjes delen.

Officieel liggen de Copyrights van alles wat ChatGPT uitbraakt bij de makers van de AI, maar het is grijs gebied en zelfs als je ChatGPT zelf vraagt wie de Copyrights heeft, geeft het aan dat de wetgeving er nog niet is en het daarom nog niet duidelijk is, wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Het is dus niet handig om een lessenserie uit te geven die gemaakt is door ChatGPT, je kunt wel de informatie die je krijgt, gebruiken en in eigen woorden uitdrukken.

 

Voorbeelden van hoe je ChatGPT in het onderwijs kunt gebruiken 

Ik gaf ChatGPT de volgende opdracht:  

Geef tien praktische voorbeelden voor het gebruik van ChatGPT voor een leerkracht in het basisonderwijs. 

Dit was het antwoord:  

Natuurlijk! Hier zijn tien praktische voorbeelden van hoe een leerkracht in het basisonderwijs ChatGPT kan gebruiken: 

 1. Beantwoorden van vragen van leerlingen: Als leerkracht kunt u ChatGPT gebruiken om vragen van leerlingen te beantwoorden, vooral als u niet zeker weet wat het antwoord is. ChatGPT kan u helpen om accurate en begrijpelijke antwoorden te geven. 
 2. Creëren van lesmateriaal: ChatGPT kan gebruikt worden om lesmateriaal te creëren voor de klas. Het kan u helpen om teksten te schrijven, vragen te bedenken en oefeningen te maken die passen bij de leerdoelen van uw lessen. 
 3. Verbeteren van leesvaardigheid: ChatGPT kan worden gebruikt om leerlingen te helpen hun leesvaardigheid te verbeteren. U kunt ChatGPT gebruiken om passages te genereren die passen bij het niveau van de leerling en die ze kunnen lezen en begrijpen. 
 4. Stimuleren van creatief schrijven: ChatGPT kan worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het schrijven van creatieve verhalen. U kunt ChatGPT gebruiken om ideeën te genereren voor personages, plotlijnen en setting die leerlingen kunnen gebruiken om hun eigen verhalen te schrijven. 
 5. Begeleiden van onderzoeksprojecten: ChatGPT kan worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten. U kunt ChatGPT gebruiken om onderzoeksvragen te bedenken, relevante bronnen te vinden en informatie te organiseren. 
 6. Ontwikkelen van woordenschat: ChatGPT kan worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun woordenschat. U kunt ChatGPT gebruiken om synoniemen en antoniemen te vinden voor woorden die leerlingen al kennen, of om nieuwe woorden te introduceren en hun betekenis te verduidelijken. 
 7. Hulp bij het begrijpen van complexe concepten: ChatGPT kan worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het begrijpen van complexe concepten in verschillende vakgebieden. U kunt ChatGPT gebruiken om de kernpunten van een concept uit te leggen op een manier die voor de leerling begrijpelijk is. 
 8. Beantwoorden van vragen van ouders: ChatGPT kan worden gebruikt om vragen van ouders te beantwoorden over het curriculum, huiswerk of het welzijn van hun kind. U kunt ChatGPT gebruiken om snel en accuraat antwoord te geven op vragen van ouders. 
 9. Beoordelen van schrijfopdrachten: ChatGPT kan worden gebruikt om schrijfopdrachten van leerlingen te beoordelen. U kunt ChatGPT gebruiken om suggesties te doen voor verbetering van de grammatica, spelling en interpunctie. 
 10. Ondersteunen van inclusief onderwijs: ChatGPT kan worden gebruikt om inclusief onderwijs te ondersteunen door te helpen bij het aanpassen van lesmateriaal voor leerlingen met verschillende behoeften. U kunt ChatGPT gebruiken om aanpassingen te maken voor leerlingen met lees- of schrijfproblemen, of voor leerlingen die een andere taal spreken dan de instructietaal. ChatGPT kan ook worden gebruikt om educatieve middelen te genereren die toegankelijk zijn voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking. Zo kan ChatGPT helpen om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen kunnen gedijen. 

 

Waar je nog meer aan kunt denken 

 • Informatie over onderwijsinhoud,
 • Uitleg over sociaal- emotionele ontwikkeling bij kinderen,
 • zaken waarmee je als leerkracht te maken hebt in jouw klas (gescheiden ouders, rouwverwerking, etc.)  
 • Knutsel ideeën  

Geef me 5 knutsel ideeën met wc rollen en gekleurd plakband voor groep 5 van de basisschool. 

Natuurlijk! Hier zijn vijf knutselideeën met wc-rollen en gekleurd plakband die geschikt zijn voor groep 5 van de basisschool: 

 1. Wc-rol robots: Gebruik wc-rollen als basis om robots te maken! Laat de kinderen wc-rollen versieren met gekleurd plakband om het lichaam van de robot te maken. Gebruik vervolgens ander knutselmateriaal zoals papier, karton, knopen en pijpenragers om de robots verder te versieren en er armen, benen en gezichtjes aan toe te voegen. 
 2. Wc-rol vlinders: Maak vlinders van wc-rollen! Knip wc-rollen in tweeën en laat de kinderen deze versieren met gekleurd plakband. Knip vervolgens vleugels uit gekleurd papier en laat de kinderen deze vastmaken aan de wc-rol met plakband. Voeg pijpenragers toe als antennes en wiebelogen om de vlinder af te maken. 
 3. Wc-rol bloemen: Maak bloemen van wc-rollen! Laat de kinderen wc-rollen versieren met gekleurd plakband om het lichaam van de bloem te maken. Knip vervolgens bloemblaadjes uit gekleurd papier en laat de kinderen deze vastmaken aan de wc-rol met plakband. Voeg een pijpenrager toe als steel en wiebelogen om de bloem af te maken. 
 4. Wc-rol auto's: Maak auto's van wc-rollen! Laat de kinderen wc-rollen versieren met gekleurd plakband om het lichaam van de auto te maken. Knip vervolgens wielen uit karton en laat de kinderen deze vastmaken aan de wc-rol met plakband. Voeg een pijpenrager toe als stuur en wiebelogen om de auto af te maken. 
 5. Wc-rol pennenbakjes: Maak pennenbakjes van wc-rollen! Laat de kinderen wc-rollen versieren met gekleurd plakband en knip deze vervolgens in verschillende hoogtes. Stapel de wc-rollen op elkaar en lijm ze aan elkaar vast. Voeg vervolgens wiebelogen toe om het pennenbakje af te maken. 

 

 • Stappenplannen: Schrijf een stappenplan voor het organiseren van een ouderavond over het onderwerp ChatGPT voor ouders van kinderen van de basisschool. Of  een stappenplan voor kinderen die niet weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn met hun opgegeven werk. Of een opruimstappenplan.  
 • Lesvoorbereidingen over een bepaald onderwerp. 
 • Lees-bevorderende activiteiten voor jouw groep. 

Geef 20 lees bevorderende activiteiten voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool die makkelijk in de klas uit te voeren zijn.  

Hier zijn 20 lees bevorderende activiteiten voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool die makkelijk in de klas uit te voeren zijn: 

 1. Leeskring: Laat kinderen in kleine groepjes bij elkaar komen en een boek bespreken dat ze recent hebben gelezen. 
 2. Boekverslagen: Geef kinderen de opdracht om een ​​boekverslag te schrijven en deel deze vervolgens met de klas. 
 3. Gast spreker: Nodig een lokale auteur uit om te spreken over hun werk en schrijfervaringen. 
 4. Boekenclub: Start een boekenclub en laat kinderen elke maand een nieuw boek lezen en bespreken. 
 5. Bibliotheekbezoek: Neem de klas mee naar de lokale bibliotheek om boeken te lenen en te verkennen. 
 6. Schrijfwedstrijd: Houd een schrijfwedstrijd en laat kinderen hun eigen verhalen of gedichten schrijven. 
 7. Boekpromotie: Laat kinderen hun favoriete boek promoten door erover te praten, posters te maken en recensies te schrijven. 
 8. Toneellezen: Laat kinderen in tweetallen een toneelstukje opvoeren gebaseerd op een boek. 
 9. Stripverhaal maken: Laat kinderen een stripverhaal maken van een boek dat ze recent hebben gelezen. 
 10. Boekbesprekingen: Laat kinderen in de klas presentaties geven over de boeken die ze recent hebben gelezen. 
 11. Leesmarathon: Houd een leesmarathon waarbij kinderen zoveel mogelijk boeken in een bepaalde tijd moeten lezen. 
 12.  Leesbingo: Maak een bingokaart met verschillende leesopdrachten en laat kinderen de vakjes afvinken naarmate ze deze voltooien. 
 13. Boekenruil: Laat kinderen boeken ruilen en met elkaar bespreken welke boeken ze hebben gelezen. 
 14. Schrijfavond: Organiseer een schrijfavond waarbij kinderen samen kunnen komen en verhalen of gedichten kunnen schrijven. 
 15. Boekenweek: Vier de Boekenweek door verschillende activiteiten te organiseren, zoals schrijfworkshops en boekenverkoop. 
 16. Literatuurcirkel: Laat kinderen deelnemen aan een literatuurcirkel waarbij ze een boek lezen en bespreken met een groepje. 
 17. Boekenspelletjes: Organiseer spelletjes zoals boekenbingo, boekenquizzen en letterzoekspelletjes om kinderen te helpen hun leesvaardigheid te verbeteren. 
 18. Leescompetitie: Organiseer een leescompetitie en houd een scorebord bij om kinderen te motiveren zoveel mogelijk te lezen. 
 19. Karaoke lezen: Laat kinderen om de beurt hardop voorlezen uit een boek terwijl de rest meeleest. 
 20. Leesdagboek: Laat kinderen een leesdagboek bijhouden waarin ze hun gedachten, ideeën en gevoelens over de boeken die ze lezen kunnen noteren

 

 • Brieven aan ouders.  

Schrijf een brief aan ouders van kinderen uit groep 4 van de basisschool waarin je vertelt dat we 5 ouders nodig hebben om de kinderen te begeleiden naar het theater op 3 maart die in het bezit zijn van een auto. Schrijf het als leerkracht van die klas en vraag of ze, als ze zich opgeven, willen doorgeven hoeveel kinderen ze kunnen vervoeren. 

Beste ouders/verzorgers van groep 4, 

Op 3 maart gaan we met de hele klas naar het theater. Om dit uitje mogelijk te maken hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar 5 ouders die in het bezit zijn van een auto en ons willen helpen om de kinderen naar het theater te brengen. 

Als u bereid bent om ons te helpen, zou u dan alstublieft willen doorgeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren? Dit helpt ons om het aantal auto's en chauffeurs dat we nodig hebben te bepalen. 

We begrijpen dat u druk bent, maar we kunnen dit uitje niet realiseren zonder uw hulp. Het zal een leuke en leerzame ervaring zijn voor de kinderen en we zouden het zeer op prijs stellen als u ons zou willen ondersteunen. 

Als u zich wilt aanmelden als begeleider en chauffeur voor deze dag, neem dan contact met ons op via e-mail of schrijf uw naam en contactgegevens op het formulier dat is meegegeven aan uw kind. 

Bedankt voor uw hulp en we kijken er naar uit om samen met uw kinderen naar het theater te gaan! 

Met vriendelijke groet, 

[Naam van de leerkracht]

 

 • Informatie waar de kinderen om vragen die jij niet weet. 😉

Omschrijf stap voor stap hoe je een bootje vouwt. 

Hier zijn de stap-voor-stap instructies om een ​​bootje te vouwen: 

Benodigdheden: Een vel papier, bijvoorbeeld A4-formaat. 

Stap 1: Neem een ​​vel papier en leg het horizontaal voor je op tafel. 

Stap 2: Vouw de rechterbovenhoek van het papier diagonaal naar de linkerkant van het papier. Zorg ervoor dat de randen goed op elkaar liggen en vouw de vouwlijn strak. 

Stap 3: Vouw de bovenste linkerkant van het papier diagonaal naar de rechterkant van het papier. Zorg ervoor dat de randen goed op elkaar liggen en vouw de vouwlijn strak. 

Stap 4: Vouw de linker- en rechterzijkanten van het papier naar binnen, zodat ze samenkomen in het midden. Vouw de vouwlijnen strak. 

Stap 5: Neem de onderkant van het papier en vouw deze naar boven, zodat een driehoekige vorm ontstaat. Zorg ervoor dat de vouwlijn goed strak gevouwen is. 

Stap 6: Draai het papier om en vouw de rechter- en linkerkanten naar binnen, zodat ze samenkomen in het midden. Vouw de vouwlijnen strak. 

Stap 7: Neem de bovenste punt van het papier en trek deze voorzichtig omhoog, terwijl je de onderkant van het papier naar beneden drukt. Dit zorgt ervoor dat de bootvorm ontstaat. Zorg ervoor dat de zijkanten van de boot strak zijn gevouwen. 

Stap 8: Maak de vouwlijnen van de bootvorm strak door er met je vingers overheen te gaan. Als de boot een beetje wiebelt, kun je de zijkanten iets strakker vouwen totdat hij stevig staat. 

En dat is het! Je hebt nu succesvol een bootje gevouwen! Veel plezier met spelen en laten varen op het water. 

 

De versie van ChatGPT die illustraties maakt
Dit is de link: https://openai.com/dall-e-2/  Deze AI is ook gratis.
Dall-e-2 (of 3 of 4, misschien al) maakt illustraties aan de hand van de tekst die jij opgeeft. Ik merk wel, dat té specifiek hier niet werkt. Simpel werkt beter. Ook lukken de afbeeldingen niet allemaal even goed. Dall-e heeft geen oordeel ( We kunnen er een voorbeeld aan nemen. 😁) dus termen als mooi en lelijk verwerkt het niet. Ik probeerde even een afbeelding te laten maken voor een van mijn Fantasy verhalen (voor volwassenen) en vroeg om een ‘aantrekkelijke man’. Het blijkt dat Dall-e en ik het woord aantrekkelijk echt heel anders interpreteren. 🤣 Andere afbeeldingen maakt het weer prachtig.  Je krijgt bij de gratis versie credits voor een maand en op is op. Na die maand krijg je weer nieuwe credits. Je kunt ook credits kopen. Per 1000 credits betaal je $ 0,003 cent. Deze paragraaf is ongeveer 80-100 credits.


Voorbeelden van illustraties 

Een zeeotter met een pareloorring in de stijl van Johannes Vermeer 

Een kindertekening van een rood huis met hartjes die uit de schoorsteen komen. 

Je kunt er één uitkiezen en downloaden. Je kunt er ook één uitkiezen en verschillende variaties laten tonen van die versie. Ik kies bijvoorbeeld huis nummer 2, met de groene deur: 

Je kunt afbeeldingen maken vanuit allerlei technieken. Bijvoorbeeld foto’s, pixel art, waterverftekeningen, graffiti kunst, noem maar op. 

Een schilderij van een koe in een weiland in de stijl van Vincent van Gogh.

Vooralsnog heb jij, omdat jij het invoert, de copyrights. Het zijn geen bestaande tekeningen, schilderijen, enz. De AI maakt nieuwe.  De richtlijnen zijn anders dan bij ChatGPT!

Een foto van een brandweerman met een kitten op zijn schouder. 

Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. Ik hoop dat je deze tool kunt inzetten om mooi onderwijs te creëren. 

Met vriendelijke groet,

Sandra Schot- van Baar


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb